Terms & Conditions

Όροι και προϋποθέσεις

Γενική Εισαγωγή

Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις διέπουν την πώληση προϊόντων, τα οποία η Tania Christoforatou διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας taniachristoforatou.com  («Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Η εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Tania Christoforatou» με έδρα στην οδό Ιακώβου Πατάτσου 21, όπως νόμιμα εκπροσωπείται με ΑΦΜ 137653532, ΔΟΥ Αθηνών.

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της ιστοσελίδας taniachristoforatou.com (“Ιστοσελίδα”) διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/πελάτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με αυτούς. Εάν επιθυμείτε να συναλλαχθείτε μαζί μας θα πρέπει, επίσης, να αποδεχτείτε ανεπιφύλακτα τους Όρους και τις Προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΗ», όπως αυτό εμφανίζεται διαδικτυακά σε όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τη σελίδα αυτή για να λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών, που μπορεί να έχουν γίνει επί των Όρων και Προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση, που δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, σας συνιστούμε να αποφύγετε την χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών και να μη συναλλαχθείτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Σύμβαση εξ αποστάσεως

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων που θα συμφωνηθούν μεταξύ μας μέσω του e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας και του σχετικού τιμολογίου/απόδειξης που θα λάβετε από εμάς, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συνιστούν ολόκληρη την σύμβαση μεταξύ μας. Αυτή η σύμβαση υποκαθιστά οποιαδήποτε τυχόν προηγούμενη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Tania Christoforatou με το ίδιο αντικείμενο. Κάθε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων θα ισχύει μόνο αν υποβληθεί γραπτώς. Καμία προφορική επεξήγηση ή πληροφορία δεν μπορεί να διαφοροποιήσει την ερμηνεία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Αυτή είναι μια σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, η οποία ρυθμίζεται από το Ν.2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Μπορείτε να εκτελέσετε μια παραγγελία μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα (το οποίο σημαίνει ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών και δεν βρίσκεστε υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης).

Η μη ενάσκηση από μέρους μας των εκ των παρόντων Όρων, δικαιωμάτων και αξιώσεων σε περίπτωση παραβίασης κάποιου εκ των παρόντων Όρων, δεν συνεπάγεται παραίτησή μας από τα δικαιώματα και τις αξιώσεις μας για παραβίασης οποιουδήποτε άλλου όρου του παρόντος.

Τρόποι πληρωμής

Τα προϊόντα της Εταιρείας παρουσιάζονται μέσω της Ιστοσελίδας μας με φωτογραφική απεικόνιση, την οποία ακολουθεί μια πλήρης περιγραφή. Τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος, οι τιμές, οι όροι αποστολής (τόπος, χρόνος, κλπ) απεικονίζονται, επίσης, πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Οι τιμές των προϊόντων στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα προσδιορίζονται σε Ευρώ και περιλαμβάνουν τη νόμιμη φορολογική επιβάρυνση (ΦΠΑ).

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους τρόπους, που προβλέπονται στην Ιστοσελίδα μας:

  1. i) Με πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη κάρτα (American Express, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Diners).

«Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Maestro, Diners &Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή»

Λεπτομέρειες Αποστολής και Παράδοσης των προϊόντων

Η παράδοση των προϊόντων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αυτών και την έγκριση της πληρωμής σας. Τα προϊόντα, ωστόσο θα πρέπει να σας παραδοθούν εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή, που θα λάβουμε την παραγγελία σας (ανάλογα με τον προορισμό αυτής). Αν υπάρχει καθυστέρηση στην παράδοση της παραγγελίας σας, θα λάβετε σχετική ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.

Η Tania Christoforatou δεν ευθύνεται για όποια καθυστέρηση στην παράδοση της παραγγελίας σας, η οποία ενδέχεται να προκύψει λόγω καθυστέρησης του ταχυδρομείου ή ανωτέρας βίας. Μπορούμε να παραδώσουμε το/τα  προϊόν/ντα της παραγγελίας σας, είτε στη διεύθυνση χρέωσης της κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πληρώσετε κατά την παραγγελία σας, ή εναλλακτικά σε κάποια διαφορετική διεύθυνση, που μπορείτε να δηλώσετε.

Στην εξαιρετική περίπτωση, που τύχει κάποιο/α προϊόν/ντα, που κατά την διενέργεια της παραγγελίας εμφανίζονταν διαθέσιμα, να έχουν εξαντληθεί ως προς το επιθυμητό μέγεθος ή / και το είδος , τότε σε αυτή την περίπτωση, θα προβούμε σε επιστροφή των χρημάτων σας (βλέπε επίσης Πολιτική Επιστροφής).

Πελάτες προερχόμενοι από κράτη, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα λόγω της ισοτιμίας, των εξόδων εκτελωνισμού, των εκάστοτε εισαγωγικών δασμών, των κανονισμών σχετικά με τον περιορισμό διακίνησης προϊόντων και άλλους τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς, τα οποία δε μπορεί να επιβαρυνθεί η Εταιρεία μας.

Υπαναχώρηση – Πολιτική Επιστροφής των εμπορευμάτων

Στην περίπτωση που ο λόγος επιστροφής ενός προϊόντος οφείλεται σε λάθος της Εταιρείας μας, τότε θα αναλάβουμε εμείς να καλύψουμε το ταχυδρομικό κόστος επιστροφής.

Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται παρά μόνο αλλαγή σε είδος!

Για να μπορέσετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας στείλετε το αίτημά σας στο: christoforatoutania@gmail.com αναφέροντας την ημερομηνία παραγγελίας σας και τον αριθμό παραγγελίας.

Θα πρέπει να φροντίσετε για την έγκαιρη επιστροφή των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αποστολή του αιτήματος υπαναχώρησης στη διεύθυνση της εταιρείας μας: «Tania Christoforatou», με έδρα την οδό Ιακώβου Πατάτσου 21– Ελλάδα.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία μας σέβεται την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών. Για το σκοπό αυτό, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υψηλής τεχνολογίας για να διαφυλάξει την ασφάλειά σας στο μέγιστο.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές είναι ασφαλείς και απόρρητες. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μας επιτυγχάνει αυτό μέσω των ακόλουθων μεθόδων:

α) Υπάρχουν δύο κωδικοί που χρησιμοποιούμε για να σας εντοπίσουμε, όταν συνδέεστε: Ο Κωδικός Εισόδου σας (e-mail ή Όνομα Χρήστη/username) και ο Απόρρητος Κωδικός Πρόσβασης (password). Κάθε φορά που συνδέεστε στην Iστοσελίδα μας ή το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, αυτά τα δύο δεδομένα διαφυλάσσουν τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή.

Μπορείτε να αλλάζετε τον Κωδικό σας, όσο συχνά θέλετε. Αποκλειστικά και μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία μέσω αυτών των δύο κωδικών και γι’ αυτό το λόγο είστε υπεύθυνος να διατηρηθούν απόρρητα, καθώς και μη προσβάσιμα από τρίτους.

Σε περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασής σας χαθεί ή τρίτοι καταστούν κοινωνοί αυτού, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως διότι το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση του κωδικού σας από κάποιο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για λόγους ασφαλείας, σας προτείνουμε να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ως κωδικούς πρόσβασης εύκολα ανιχνεύσιμες φράσεις ή διαδοχικούς αριθμούς (π.χ. την ημερομηνία γέννησης σας).

β) Για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL. (βλ. §3)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σεβόμαστε την σημασία προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων στο Διαδίκτυο, ως εκ τούτου, η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της Ιστοσελίδας και/ή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Dir. 95/46 / ΕΚ και Οδ. 97/66 / ΕΚ), καθώς και τον Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα και άλλους ισχύοντες νόμους.

Δεν θα συλλέξουμε ούτε θα διατηρήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες για κανέναν λόγο, παρά μόνο εάν δώσετε την ρητή άδειά σας να πράξουμε τούτο. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγονται κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα μας και / ή κατά την επεξεργασία της πληρωμής σας δεν θα διατεθούν σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο, παρά μόνο στις αρμόδιες (δικαστικές) αρχές εάν υποχρεωθούμε προς τούτο από το νόμο. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα γνωστοποιούνται μόνο στην εν λόγω τράπεζα (π.χ.. ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας) και θα διαγράφονται από τη βάση δεδομένων μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας έτσι ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Παράπονα

Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε σίγουροι ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Ωστόσο αναγνωρίζουμε, ότι ίσως δεν το καταφέρνουμε πάντα. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί, σας ενθαρρύνουμε πάντα να μας εκφράσετε το παράπονό σας, προκειμένου να επιλύσουμε όποια μεταξύ μας διαφωνία.

Παρακαλούμε στείλτε μας email, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο  christoforatoutania@gmail.com ή καλέστε μας στο (+30) 21 0821 1585. Θα σας απαντήσουμε σε όποια επικοινωνία λάβουμε από εσάς, το συντομότερο δυνατό.

Στην εξαιρετική περίπτωση, όπου το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας δεν είναι σε θέση να επιλύσει όποια διαφωνία μεταξύ μας και εσείς δεν είστε ικανοποιημένοι ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χειρισμού των παραπόνων από εμάς, τότε μπορείτε να παραπέμψετε το παράπονό σας σε κάποιο από τα παρακάτω Πιστοποιημένα Κέντρα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:

Συνήγορος του Καταναλωτή

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144

11471, Αθήνα Ελλάδα

Τηλ: +30 210 646 0862

Φαξ: +30 210 646 0414

Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

www.synigoroskatanaloti.gr

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Πλ. Κάνιγγος

10181 Αθήνα, Ελλάδα

Email: info@efpolis.gr

www.efpolis.gr

Εναλλακτικά, έχετε την δυνατότητα να καταθέσετε την καταγγελία σας στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της ΕΕ, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και, αρμόδια για την επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης αναφορικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και/ή της σύμβασης πώλησης, είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σας με το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας και/ή το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

 

Shopping Cart